Av. M. Refet BULUT (1895 - 1975): İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre savcı ve hakimlik yapmış, ardından Balıkesir’in Gönen ilçesinde avukat olarak çalışmıştır. Avukat Refet Bulut’un kayıtlarına ilişkin en eski belge 1953 tarihli Balıkesir Barosu Levhasıdır.

Balıkesir Barosu Sicil Kayıt Tarihi: -
Baro Sicil No: 67
Av. Kaya BULUT (1928 - 2013): İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kısa süre hakimlik yapmış, ardından Balıkesir’de avukat olarak çalışmıştır. Bir dönem (1961-65) Adalet Partisinden milletvekilliği yapmıştır.


Balıkesir Barosu Sicili Kayıt Tarihi: 29.01.1958
Baro Sicil No: 195
Av. Koray BULUT (1985 - ): 2008 yılında Başkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuş ve Patent ve Marka Vekili olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl, Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü’nün yaptığı sınavı kazanarak “Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Yaz Okuluna”a kabul edilmiştir. 2010 Yılında Başkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamlamış ve bitirme projesini “İlaçlar ve Sınai Haklar” konusunda yapmıştır. 2015 Yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bölüm üçüncüsü olarak mezun olmuş ve Ankara Barosunda Avukatlık stajını tamamlayarak mesleğe başlamıştır. 2016 yılında başladığı Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Fikri Sınai Haklar
Haksız Rekabet
Sözleşmeler Hukuku
Rekabet Hukuku
Aile Hukuku
Vergi Hukuku
Sigorta Hukuku
Şirketler Hukuku
Tüketici Hukuku
İş Hukuku
İdare Hukuku

  Patent

 • Ulusal Patent Başvurusu
 • Avrupa Patenti Başvurusu
 • PCT Başvurusu
 • Avrupa Patenti Validasyonu
 • PCT Ulusal Faz Girişi
 • Yıllık Ücret Takibi
 • Patent Bülten Analizi
 • Patent Araştırma Raporları
 • Patent Tecavüz Davaları
 • Patent Hükümsüzlük Davaları
 • Tecavüz ve Hükümsüzlük İçin Teknik Raporlar

  Marka

 • Ulusal Marka Başvurusu
 • Avrupa Topluluğu Marka Başvurusu
 • Madrid Protokolü Uyarınca Marka Başvurusu
 • Marka Bülten Analizi
 • Marka Araştırma Raporları
 • Marka Tecavüz Davaları
 • Marka Hükümsüzlük Davaları
 • Tecavüz ve Hükümsüzlük İçin Teknik Raporlar

  Tasarım

 • Ulusal Tasarım Başvurusu
 • Lahey Sistemi Uyarınca Yapılan Tasarım Başvurusu
 • Avrupa Topluluğu Tasarım Başvurusu
 • Tasarım Bülten Analizi
 • Tasarım Araştırma Raporları
 • Tasarım Tecavüz Davaları
 • Tasarım Hükümsüzlük Davaları
 • Tecavüz ve Hükümsüzlük İçin Teknik Raporlar

  Teknik Raporlar

  Serbestlik Araştırmaları

 • Patent Araştırma ve Değerlendirme (Patent profilinin belirlenmesi)
 • Tecavüz Değerlendirme Araştırmaları

 • Hammadde Değerlendirme ve Patent Karşılaştırma
 • Formülasyon Değerlendirme ve Patent Karşılaştırma
 • Prospektüs Değerlendirme ve Patent Karşılaştırma
 • Patent Hükümsüzlüğü Araştırmaları

 • Patent Hükümsüzlük Gerekçeleri Araştırması
 • Patent İtiraz Gerekçeleri Araştırması
 • Patent Tecavüzü Olmadığına ilişkin Menfi Tespit Davası Gerekçeleri Araştırması
 • Patentlenebilirlik Araştırmaları

 • Patent Analizleri
 • Tekniğin Durumunun Araştırılması

  Davalar

 • Patent Tecavüz Davaları
 • Patent Hükümsüzlük Davaları
 • Delil Tespiti Davaları
 • Menfi Tespit Davaları
 • İhtiyati Tedbir Talepli Davalar

Ad Soyad
Telefon
E-Posta

Dosyayı buraya bırakın ya da dosyayı seçin

Design: Furkan Şener Tasarım Ofisi | Software: Pobol Software Solutions